KGC PRAKTISCH

Leerlingen

Op deze pagina vind je veel informatie die je als leerling nodig hebt om snel je weg te vinden op het Karel de Grote College. Van roosters, leermiddelen en handleidingen tot decanaat, leerroutes en examens.

Roosters

Het lesrooster op het KGC bestaat uit 2 roostertijdvakken en 12 hoofdonderwijsperiodes: Het eerste roostertijdvak loopt van begin schooljaar tot eind januari, het tweede van eind januari tot einde schooljaar. Elk eerste lesuur is het Hoofdonderwijs: een les van 1,5 uur die wordt verzorgd in 12 periodes van 3 (soms 2 of 4) weken.

Het rooster voor de andere lessen blijft hetzelfde voor elk half jaar, uitzonderingen en dagelijkse wijzigingen daargelaten. Het KGC gebruikt het programma Zermelo. Alle leerlingen krijgen een individueel lesrooster met uitsluitend de lessen die zij volgen.

Deze roosters staan ook in Magister. Leerlingen kunnen de roosters bekijken via de WebApp van Zermelo en via Magister, ouders kunnen de roosters alleen in Magister zien.

Les- en Roostertijden

Verkort lesrooster

Jaarplanning

Jaarplanning Hoofdonderwijs

Lesrooster actueel

De leermiddelenlijst met zelf aan te schaffen artikelen voor het schooljaar 2022 - 2023 is beschikbaar.

De decanen coördineren en initiëren allerlei activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Daartoe organiseren zij diverse voorlichtingsactiviteiten, welke in de jaarplanning terug te vinden zijn. Ook adviseren zij leerlingen bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep.

Als leerlingen vragen hebben over vervolgstudies kunnen ze met deze vragen altijd terecht bij de decanen, ook als zij vastlopen in hun keuzeproces. Daartoe kunnen zij langslopen in k0.36 of een mailtje sturen naar decaan@kgcnijmegen.nl.

Samengevat geven de decanen informatie over:

  • de sectoren (mavo) en de profielen (havo en vwo)
  • vervolgopleidingen
  • beroepen
  • studiefinanciering
  • open dagen en meeloopdagen

Decanen:
Dhr. Jay van Boxtel
Dhr. Jop Meij

Profielkeuze havo/vwo

Keuzevakken mavo

Studiekeuze

Overig

Handige link(s)

Contact met de examencommissie: examencommissie@kgcnijmegen.nl

Inhalen

Was je afwezig tijdens de toetsweek en moet je een toets inhalen? Meld je aan voor een inhaaltoets via de bovenstaande link.

De examencommissie controleert of je afwezigheid geoorloofd was.
Omdat er na de toetsweek nog maar één reguliere lesweek is, zullen de inhaaltoetsen pas aan het begin van volgend schooljaar worden afgenomen. Informatie met de precieze datum volgt later.
Moet je meer dan één toets inhalen? Vul het formulier dan meerdere keren in.

Herkansen

Heb je alle toetsen gemaakt maar is er een vak waarbij je echt niet hebt kunnen laten zien wat je kunt? Het is mogelijk om één PTA-toets uit de toetsweek te herkansen, waarbij het hoogste cijfer telt.
Meld je uiterlijk 10 juli aan via bovenstaande link. De examencommissie controleert of je in aanmerking komt voor een herkansing. Je hoort snel daarna per mail wanneer je bent ingeroosterd. Omdat er na de toetsweek nog maar één reguliere lesweek is, zullen de inhaaltoetsen pas aan het begin van volgend schooljaar worden afgenomen. Informatie met de precieze datum volgt later.

Zie artikel 2.11 van het examenreglement 2023-2024 hieronder op deze pagina voor de precieze regels rondom herkansen.

 

Afsluiten van schoolexamen onderdelen

In alle examentrajecten moeten alle vakken middels een schoolexamen (SE) afgesloten worden. Met welke onderdelen  en op welke manier het SE wordt afgesloten is te lezen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). In dit PTA wordt onderscheid gemaakt tussen onderdelen die met een cijfer worden afgesloten (met name toetsen en dergelijke) en onderdelen die met een woordbeoordeling (naar behoren of voldoende/goed) worden afgesloten, de zogenaamde handelingsdelen. Dat kunnen bijvoorbeeld  werkstukken zijn, stages, vaardighedendossiers, boekenlijsten maar ook (de schriften van) periodes.
In het examenreglement is te lezen dat een leerling alleen kan worden toegelaten tot het Centraal Schriftelijk Examen (CE) in mei, indien aan alle eisen, die in de PTA’s zijn vermeld is voldaan. Dat betekent dat handelingsdelen die nog niet zijn afgesloten ervoor kunnen zorgen dat een examenkandidaat niet tot het CE kan worden toegelaten, en dat hij derhalve geen diploma kan krijgen.

De leerlingen uit 10 mavo, 12 havo en 12 vwo zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij al deze handelingsdelen hebben afgesloten. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat een leerling buiten zijn schuld een onderdeel niet kan afsluiten. In dat geval dient er een afspraak gemaakt te zijn met de vakdocent wanneer het onderdeel wel kan worden afgesloten. De examencommissie behoudt overigens het recht om uitzonderingsgevallen op hun geldigheid te beoordelen. Alle onderdelen, dus ook die met een cijfer worden afgesloten, moeten door de docenten uiterlijk in april (zie jaarplanning voor exacte datum) ingevoerd zijn in het cijferregistratieprogramma.

Nieuwsbrieven

Programma's van toetsing en afsluiting 2023

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 23/24 met hun examentraject begonnen zijn.

2022

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 22/23 met hun examentraject begonnen zijn.

Let op: deze PTA's bevatten enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versies!

2021

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 21/22 met hun examentraject begonnen zijn.

Let op: deze PTA bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke versie!

 

Examenresultaten

 

Mavo

Havo

Vwo

Totaal

2004 / 2005

Opgegaan

21

14

-

35

Geslaagd

21

14

-

35

Slagingspercentage

100%

100%

-

100%

2005 / 2006

Opgegaan

66

52

38

156

Geslaagd

64

51

36

151

Slagingspercentage

97%

98%

95%

97%

2006 / 2007

Opgegaan

39

18

24

81

Geslaagd

33

17

20

70

Slagingspercentage

85%

94%

83%

86%

2007 / 2008

Opgegaan

49

30

33

112

Geslaagd

48

27

31

106

Slagingspercentage

97%

90%

94%

95%

2008 / 2009

Opgegaan

62

30

38

130

Geslaagd

60

30

38

128

Slagingspercentage

97%

100%

100%

98%

2009 / 2010

Opgegaan

64

39

30

133

Geslaagd

59

39

30

128

Slagingspercentage

92%

100%

100%

96%

2010 / 2011

Opgegaan

68

37

27

132

Geslaagd

67

37

25

129

Slagingspercentage

99%

100%

93%

98%

2011 / 2012

Opgegaan

59

39

22

120

Geslaagd

58

38

21

117

Slagingspercentage

98%

97%

95%

98%

2012 / 2013

Opgegaan

43

31

26

100

Geslaagd

40

30

23

93

Slagingspercentage

93%

97%

88%

93%

2013 / 2014

Opgegaan

60

42

28

130

Geslaagd

59

38

26

123

Slagingspercentage

98%

90%

93%

95%

2014 / 2015

Opgegaan

46

27

26

99

Geslaagd

36

26

25

87

Slagingspercentage

78%

96%

96%

88%

2015 / 2016

Opgegaan

38

77

25

140

Geslaagd

33

67

24

124

Slagingspercentage

87%

87%

96%

89%

2016 / 2017

Opgegaan

40

48

30

118

Geslaagd

31

45

29

105

Slagingspercentage

78%

94%

97%

89%

2017 / 2018

Opgegaan

65

68

39

172

Geslaagd

58

65

39

162

Slagingspercentage

89%

96%

100%

94%

2018 / 2019

Opgegaan

55

57

46

158

Geslaagd

50

54

43

147

Slagingspercentage

91%

95%

93%

93%

2019 / 2020

Opgegaan

56

50

28

134

Geslaagd

52

48

28

128

Slagingspercentage

93%

96%

100%

96%

2021 / 2022

Opgegaan

51

52

37

140

Geslaagd

47

47

37

131

Slagingspercentage

92%

90%

100%

94%

2022 / 2023

Opgegaan

37

69

41

147

Geslaagd

32

62

37

131

Slagingspercentage

86%

90%

90%

89%

Verbouwing KGC gaat van start

Na een lang traject van plannen maken, draagvlak creëren en wachten op het goede moment, gaat de eerste fase van het verbouwingstraject nu echt van start: in december 2023. Het KGC wil met deze verbouwing een duurzaam schoolgebouw realiseren met ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. Hiervoor zal de luchtkwaliteit in ieder lokaal op orde worden gemaakt, zullen diverse ruimtes functioneler worden ingericht en zal achterstallig onderhoud worden meegenomen. Een en ander vanuit een integraal masterplan dat in 2021 instemming heeft gekregen van betreffende gremia.

Download hier de toekomstvisie

Dit schooljaar starten we met twee gebouwdelen: het gebouw aan de wedren en het Aulagebouw, conform het masterplan. In het Wedrengebouw zal de fietsenkelder vanaf december worden verbouwd tot twee lokalen voor handvaardigheid en techniek en er komt een ruimte voor de lockers. Het dak zal worden gerenoveerd en er wordt een ventilatiesysteem gerealiseerd voor alle lokalen en de nevenruimtes functioneler ingericht om ontmoeting en samenwerking te faciliteren. Voor de fietsen wordt rondom het schoolgebouw aan de straatkant voorzieningen gemaakt met aandacht voor veiligheid en het opladen van elektrische fietsen. Het dak van het Aulagebouw zal vanaf april 2024 volledig worden vervangen, ventilatiesystemen worden ingebracht ten behoeve van de luchtkwaliteit in de lesruimtes en de omloop bij onze theaterzaal zaal functioneler worden ingericht met het oog op ontmoeting, samenwerking en ondersteuning bij (toneel)voorstellingen.

Om het lesrooster te kunnen blijven uitvoeren worden er intern een aantal noodlokalen gebouwd: twee waar de kluisjes momenteel staan en drie in de kantine. In de pauzes kunnen deze laatste drie lokalen (gedeeltelijk) gebruikt worden als pauzeruimte. Afhankelijk van de vergunning en de huurprijs worden er tijdelijk nog twee externe noodlokalen op het binnenplein geplaatst. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen er een aantal lessen per week moeten vervallen. Dit laatste heeft uiteraard niet onze voorkeur.

Het zal een hele operatie worden om alles in goede banen te leiden en deze twee bouwdelen tijdig op te leveren voor de zomervakantie van 2024. Gelukkig worden we in dit proces bijgestaan door een zeer professioneel bouwteam die met dit type bouwtrajecten veel ervaring hebben. We zullen voor het overzicht, de planning en de voortgang van de verbouwing duidelijke tekeningen en planningen beschikbaar stellen. We zullen op onze website hiervoor binnenkort een pagina inrichten. Het zal flexibiliteit en uithoudingsvermogen van ons allen vragen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan de moeite waard zal zijn en we deze uitdaging gezamenlijk aan kunnen!Gymshirts bestellen

Wanneer uw kind een ander of extra gymshirt wil, dan kan dat via onderstaande link besteld worden. We attenderen u erop dat het gymshirt valt onder de vrijwillige ouderbijdrage.
Mocht u willen afzien van de vrijwillige ouderbijdrage, kunt u het bedrag declareren bij de financiële administratie van onze school.

 

Via deze link kunnen leerlingen bij Hooghuis sport- en kledingservice de gymshirts van het Karel de Grote College bestellen.

Gebruik hierbij de volgende inloggegevens:
Klantnummer: 74452
Wachtwoord: gymshirtKGC (let op hoofdletter gevoelig).

 

Richtlijnen voor het verzorgen van een les (-deel) lichamelijke opvoeding klas 12

Richtlijnen voor het verzorgen van een les (-deel) lichamelijke opvoeding klas 12

 

Richtlijnen voor het verzorgen van een warming-up lichamelijke opvoeding klas 10 mavo

Richtlijnen voor het verzorgen van een warming-up lichamelijke opvoeding klas 10 mavo

 

Routebeschrijvingen

Route naar gymzaal bottendaal

Route naar atletiekbaan Brakkenstein

Op deze pagina kun je informatie over het eindwerkstuk vinden.
Je kunt de informatieboekje eindwerkstukken havo/vwo en het instructieboekje eindwerkstuk mavo downloaden.

Profielen en keuzes mavo klas 9 en 10

Profielen en keuzes havo klas 10 en 11

Profielen en keuzes vwo klas 11 en 12

Welkom in onze gezonde schoolkantine!

Vanuit onze visie op voeding, gezondheid en leefstijl, hadden wij altijd al een schoolkantine met een gezond en gevarieerd aanbod. De kantinemedewerkers zijn in dienst zijn bij de school, zodat wij het aanbod en de prijzen in eigen hand hebben. We bieden alles aan wat je in een moderne schoolkantine verwacht, maar hebben geen frituur, frisdrankautomaten en snoepautomaten.  We verkopen zo veel mogelijk biologische producten en verzorgen dagelijks een dagvers aanbod en aanbiedingen. We maken in de kantine geen winst; vaak verkopen we de producten onder de kostprijs. Biologisch is lekker en gezond, maar meestal ook wat duurder. Dat hebben we er graag voor over!

De leerlingenraad vergadert maandelijks gedurende één lesuur in een grote kring in de zaal van de Aula. Iedere klas is In de leerlingenraad vertegenwoordigd door twee leerlingen. De raad wordt voorgezeten door twee leerlingen die de leerlingenraad zelf kiest. Die twee voorzitters bespreken iedere vergadering voor en na met de rector om de agenda vastte stellen, afspraken te maken en terug te blikken om steeds te leren voor de volgende bijeenkomsten. De onderwerpen die zoal de revue passeren zijn zeer divers en variëren van het telefoonbeleid, tot de hygiënemiddelen op de toiletten en het proces van de verbouwing.