Verzuim & Verlof

Het afmelden van leerlingen

Mondeling via de absentenmelder vóór 9.00 uur. Tel: 024-3820462 Leerlingen die in de loop van de schooldag ziek naar huis moeten, melden zich altijd bij de receptie. Daar nemen zij telefonisch contact op met (een van) hun ouders. Het is aan de ouders om te beoordelen of de leerling niet meer in staat is om nog lessen te volgen. De receptie laat de leerling vervolgens een briefje invullen en noteert de absentie in Magister. Een zieke leerling gaat dus nooit zomaar in de loop van de schooldag huiswaarts zonder zich te hebben gemeld bij de receptie. Leerlingen van klas 7 en 8 vertrekken niet eerder dan dat het contact met thuis ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden! 

Ziekte

Mondeling via de absentenmelder vóór 9.00 uur. Tel: 024-3820462

Leerlingen die in de loop van de schooldag ziek naar huis moeten, melden zich altijd bij de receptie. Daar nemen zij telefonisch contact op met (een van) hun ouders. Het is aan de ouders om te beoordelen of de leerling niet meer in staat is om nog lessen te volgen. De receptie laat de leerling vervolgens een briefje invullen en noteert de absentie in Magister. Een zieke leerling gaat dus nooit zomaar in de loop van de schooldag huiswaarts zonder zich te hebben gemeld bij de receptie. 

Leerlingen van klas 7 en 8 vertrekken niet eerder dan dat het contact met thuis ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden! Als de leerling weer op school is verwachten we een betermelding van ouders (het ingevulde en ondertekende ziektebriefje én eventueel een bericht op de absentenmelder), zodat we in Magister kunnen nagaan of alles goed is verwerkt.

Dokter/tandarts/etc.

Mondeling melden via de absentenmelder vóór 9.00 uur. Tel: 024-3820462 

Óf vooraf een handgeschreven briefje met datum, klas, voor- en achternaam van de leerling meegeven. 

Briefjes uitsluitend inleveren bij de receptie en niet bij een docent, mentor of andere medewerker! 

Verlof ivm. vervolgonderwijs

Aanvragen van verlof i.v.m. opendagen, meeloopdagen, selectiedagen, intakegesprekken of audities bij een vervolgopleiding, moeten door de leerling minimaal één week van te voren worden ingediend bij een van de decanen. De decaan kan uitsluitend toestemming geven wanneer er op de betreffende dag door de activiteit geen schoolexamenonderdelen gemist worden. De leerling richt zich per e-mail tot de decaan met de volgende informatie.

  • Naam leerling
  • Klas
  • Datum en informatie over de activiteit
  • Tijd: voor welke uren wordt er verlof aangevraagd; gaat het om een ochtend, een middag of de gehele dag?
  • Of er op die dag een of meer schoolexamenonderdelen gepland staan

Wanneer de decaan toestemming geeft, dan brengt deze ook de absentenadministratie op de hoogte. Decanen mavo/havo/vwo:

 

Elk ander verlof

Dient te allen tijde en ruim van tevoren aangevraagd te worden bij de rector, dhr. A. Aldershof. Dit kan door het aanvraagformulier verlof in te vullen en op te sturen naar mevrouw van Dieten:  j.vandieten@kgcnijmegen.nl
Pas na toestemming zal deze absentie geoorloofd zijn. Bureau Leerplicht van de Gemeente Nijmegen geeft nog de volgende waarschuwing af over zogenaamd luxeverzuim. Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met uw kind zonder toestemming (deels) buiten de schoolvakanties op vakantie, dan kan de leerplichtambtenaar direct een proces-verbaal opmaken.