INSCHRIJVEN

Leeftijds- en ontwikkelingsfase

Alle leerlingen uit de regio die onderwijs willen volgen op het Karel de Grote College, moeten ons  schooleigen aanmeldingsformulier online invullen. Nijmeegse leerlingen leveren bovendien het Aanmeldingsformulier Brugklas 2024 – 2025 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. in (uitgereikt door de basisscholen in Nijmegen).

Planning van voorlichting, aanmelding en aanname
woensdag 21-02-2024 Onderwijsmarkt op het Karel de Grote college  (19:00 uur – 21:30 uur)
zaterdag 09-03-2024 Open dag (10.00 – 15.00 uur)
woensdag 13-03-2024 Open lessenavond leerlingen groep 8 & informatieavond ouders  (18:45 uur – 20:45 uur)
maandag 25-03-2024 t/m vrijdag 29-03-2024 Centrale aanmeldweek
donderdag 04-04-2024 Lotingen op scholen die een overaanmelding hebben, ouders en basisscholen van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.
dinsdag 09-04-2024 Ouders ontvangen schriftelijk bericht van acceptatie aanmeldingsformulier en resultaat van eventuele loting.
vrijdag 12-04-2024 Definitieve aanmelding op VO school van uitgelote leerlingen 1e ronde.
maandag 15-04-2024 Eventueel 2e loting op VO scholen die na 2e ronde een overaanmelding hebben.
maandag 15-04-2024 Ouders ontvangen schriftelijk bericht van resultaat 2e loting en in geval van uitgeloot zijn ontvangt men ook de informatie van de scholen waar nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de besturen VO betrokken leerlingen op VO school.
vrijdag 17-05-2024 School stuurt bericht aan ouders inzake plaatsing leerling (6 weken termijn). Indien aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (b.v. ingeval van zorgplicht) kan de VO school besluiten tot nader onderzoek en termijn met maximaal vier weken verlengen.
vrijdag 14-06-2024 Uiterste datum dat een bericht wordt verzonden aan ouders inzake plaatsing leerling (10 weken termijn).
juni 2024 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers.