Verbouwing KGC gaat van start

Verbouwing KGC gaat van start

Na een lang traject van plannen maken, draagvlak creëren en wachten op het goede moment, gaat de eerste fase van het verbouwingstraject nu echt van start: in december 2023. Het KGC wil met deze verbouwing een duurzaam schoolgebouw realiseren met ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. Hiervoor zal de luchtkwaliteit in ieder lokaal op orde worden gemaakt, zullen diverse ruimtes functioneler worden ingericht en zal achterstallig onderhoud worden meegenomen. Een en ander vanuit een integraal masterplan dat in 2021 instemming heeft gekregen van betreffende gremia.

Download hier de toekomstvisie
Kelderverdieping

Begane grond

1e verdieping

Dit schooljaar starten we met twee gebouwdelen: het gebouw aan de wedren en het Aulagebouw, conform het masterplan. In het Wedrengebouw zal de fietsenkelder vanaf december worden verbouwd tot twee lokalen voor handvaardigheid en techniek en er komt een ruimte voor de lockers. Het dak zal worden gerenoveerd en er wordt een ventilatiesysteem gerealiseerd voor alle lokalen en de nevenruimtes functioneler ingericht om ontmoeting en samenwerking te faciliteren. Voor de fietsen wordt rondom het schoolgebouw aan de straatkant voorzieningen gemaakt met aandacht voor veiligheid en het opladen van elektrische fietsen. Het dak van het Aulagebouw zal vanaf april 2024 volledig worden vervangen, ventilatiesystemen worden ingebracht ten behoeve van de luchtkwaliteit in de lesruimtes en de omloop bij onze theaterzaal zaal functioneler worden ingericht met het oog op ontmoeting, samenwerking en ondersteuning bij (toneel)voorstellingen.

Om het lesrooster te kunnen blijven uitvoeren worden er intern een aantal noodlokalen gebouwd: twee waar de kluisjes momenteel staan en drie in de kantine. In de pauzes kunnen deze laatste drie lokalen (gedeeltelijk) gebruikt worden als pauzeruimte. Afhankelijk van de vergunning en de huurprijs worden er tijdelijk nog twee externe noodlokalen op het binnenplein geplaatst. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zullen er een aantal lessen per week moeten vervallen. Dit laatste heeft uiteraard niet onze voorkeur.

Het zal een hele operatie worden om alles in goede banen te leiden en deze twee bouwdelen tijdig op te leveren voor de zomervakantie van 2024. Gelukkig worden we in dit proces bijgestaan door een zeer professioneel bouwteam die met dit type bouwtrajecten veel ervaring hebben. We zullen voor het overzicht, de planning en de voortgang van de verbouwing duidelijke tekeningen en planningen beschikbaar stellen. We zullen op onze website hiervoor binnenkort een pagina inrichten. Het zal flexibiliteit en uithoudingsvermogen van ons allen vragen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan de moeite waard zal zijn en we deze uitdaging gezamenlijk aan kunnen!