JAARPLANNING EN ROOSTERS

Karel de Grote College

Roosters

Het lesrooster op het KGC bestaat uit 2 roostertijdvakken en 12 hoofdonderwijsperiodes: Het eerste roostertijdvak loopt van begin schooljaar tot eind januari, het tweede van eind januari tot einde schooljaar. Elk eerste lesuur is het Hoofdonderwijs: een les van 1,5 uur die wordt verzorgd in 12 periodes van 3 (soms 2 of 4) weken.

Het rooster voor de andere lessen blijft hetzelfde voor elk half jaar, uitzonderingen en dagelijkse wijzigingen daargelaten. Het KGC gebruikt het programma Zermelo. Alle leerlingen krijgen een individueel lesrooster met uitsluitend de lessen die zij volgen.

Deze roosters staan ook in Magister. Leerlingen kunnen de roosters bekijken via de WebApp van Zermelo en via Magister, ouders kunnen de roosters alleen in Magister zien.

Les- en Roostertijden

Verkort lesrooster

08.45  – 09.451e uur Periode onderwijs60′
09.50  – 10.302e uur40′
10.30  – 10.50Pauze20′
10.50  – 11.303e uur40′
11.35  – 12.154e uur40′
12.20  – 13.005e uur40′
 
Jaarplanning

Jaarplanning Hoofdonderwijs

Lesrooster actueel