Helder op School is een onderdeel van de Gezonde School, het landelijk initiatief voor verbetering van gezondheid op scholen.

Gezonde School heeft de aanpak van het thema roken, alcohol en drugs ondergebracht bij het Trimbos-instituut vanwege de jarenlange expertise op dit gebied. Lees meer over de Gezonde School voor po, voor vo, vso en pro en voor mbo.

Op 23 november 2023 was de inspiratiedag Helder op School. Op deze dag waren de contactpersonen werkzaam bij GGD-en en instellingen voor verslavingszorg uit heel Nederland aanwezig. Onderstaand filmpje is bij die gelegenheid voor het eerst getoond.

Helder op School – Nijmegen film