Dinsdag 2 juli komen alle leerlingen naar school voor het inleveren van de boeken, het ontvangen van de rapporten tijdens een laatste mentorles en een bijeenkomst op het schoolplein voor de jaarafsluiting (examenklassen hebben geen mentorles).

Op deze dag dienen ook de kluissleutels ingeleverd te worden die niet meer worden gebruikt, dat kan in de hal bij de lokalen 0.32/0.33.

Alle leerlingen worden minimaal 5 minuten voor aanvang van het buitenprogramma op het schoolplein verwacht. Examenleerlingen verzamelen zich in lokaal 0.41 voordat het buitenprogramma start.