PRAKTISCHE INFORMATIE

Scholengemeenschap

De scholengemeenschap (Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs) omvat drie vestigingen: de hoofdvestiging Karel de Grote College te Nijmegen en de nevenvestigingen Novalis College te Eindhoven en Stichtse Vrije School te Zeist.

Het bestuur van de Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vormt het bevoegd gezag van het Novalis College, de Stichtse Vrije School en het Karel de Grote College en omvat één bestuurder. Er is een raad van toezicht van zes personen. De dagelijkse pedagogische leiding berust bij de teamleiders. De schoolleiding, gevormd door de rector en de conrector, is onder andere verantwoordelijk voor gebouw en middelen, administratie, financiën en voor formatie en personeel.

teamleiders

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is en blijft de mentor. Daarna – of voor zaken die het mentoraat overstijgen – komt de teamleider in beeld. De teamleiders zijn te vinden in de teamleiderskamer op de eerste verdieping bovenaan het trappenhuis nabij de kantine.

Schoolorganisatie

In teams

In de loop van het schooljaar 2013 – 2014 hebben wij onze organisatie rond de begeleiding van de leerlingen omgevormd in een teamstructuur. Deze organisatievorm past bij de grootte van de school en bij onze visie op de begeleiding van onze leerlingen in de diverse afdelingen van de school, die ieder hun specifieke aandacht benadering en begeleiding vragen.

teams & klassen

2022-2023

Middenbouw

Dhr. S. Korstanje


7A, 7B, 7D, 7E, 7F
8A, 8B, 8D, 8E, 8F

Mavo

Mw. L. Belger8C
9A, 9C
10A, 10C
11C

Bovenbouw (A)

Mw. K. Broderick
9E, 9H
10E, 10F, 10G
11A, 11B, 11E
12A, 12G

Bovenbouw (B)

Dhr. A. Aldershof
9D, 9F, 9G
10D
11D, 11F, 11G
12B, 12F