X
GO

Wie zijn wij...

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen en 120 medewerkers (OP en OOP) zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

- Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.

- Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.

- We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

- We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

- We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.

- We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.

- We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum)

 

 

Vacature roostermaker

In verband met de pensionering van onze twee roostermakers aan het einde van het lopende schooljaar, zoeken wij per 1 september 2020 een ervaren, gemotiveerde en deskundige roostermaker. We willen m.i.v. schooljaar 2020 - 2021 alle roosterzaken bij voorkeur beleggen bij één roostermaker: samenstellen basisroosters (twee per schooljaar) periodenrooster, dagroosters (vervangingen en andere aanpassingen en wijzigingen), toetsweekroosters, roosters voor eenmalige activiteiten (jaaropening, diverse eenmalige activiteiten, eindexamens, jaarafsluitingen etc.).

We zoeken een collega die dagelijks en vooral in de ochtend, ruim voor de aanvang van het onderwijs op school aanwezig, bezig en benaderbaar is. Onze nieuwe roostermaker

  • is proactief, maar kan ook onder tijdsdruk zorgvuldig werken.

  • kan snel schakelen in complexe situaties; is flexibel en stressbestendig.

  • heeft inzicht in de schoolorganisatie en overzicht over plannings- en roosterkwesties.

  • kan planmatig werken vanuit procedures en draaiboeken.

  • heeft zeer goede algemene ICT-vaardigheden (m.n. Outlook, Word en Excel).

  • heeft een sterk analytisch denkvermogen.

  • kan goed overweg met Magister, Untis (Unio, Curs) of Zermelo.

  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

  • heeft ervaring als roostermaker in het (voortgezet) onderwijs.

De functie van roostermaker op het Karel de Grote College wordt gewaardeerd in schaal 8, conform de cao voortgezet onderwijs. Omvang 0,80 – 0,85 FTE structurele formatie in een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract. Een arbeidvoorwaarden gesprek maakt vanzelfsprekend deel uit van de procedure.

Reacties voorzien van een korte motivatie én cv graag voor 21 augustus 2020 sturen naar mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.
De gesprekken plannen we vervolgens in de week van 24 augustus.


Open sollicitaties

In het algemeen geldt dat open sollicitaties welkom zijn, voorzien van curriculum vitae, per e-mail gericht aan mw. J. van Dieten (j.vandieten@kgcnijmegen.nl).


Stage informatie: bekijk ons stage-pagina of mail naar opleidingen@kgcnijmegen.nl.


Acquisitie naar aanleiding van de hier geplaatste vacatures wordt niet op prijs gesteld!