X
GO

Wie zijn wij...

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen en 120 medewerkers (OP en OOP) zijn wij een overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

- Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.

- Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.

- We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

- We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

- We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.

- We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.

- We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum)Vacature drama

Het Karel de Grote College is per 1 augustus 2022 op zoek naar een nieuwe collega voor het vak drama. De vacature heeft een omvang van 0,15 FTE. Het gaat om 2 lessen van 70 minuten per week aan de klassen 4 en 5 havo/vwo, (kunstvak specialisatie) geroosterd op de dinsdagmiddag.

Daarnaast zijn er twee drieweekse periodes toneel; projectonderwijs met – gedurende die 3 weken – dagelijks lessen van 8:45 tot 10:15 uur aan een havo 3 klas, af te sluiten met een voorstelling. Het gaat om een tijdelijke aanstelling; inschaling in LB van de CAO VO.

Wij verwachten een enthousiaste, tweedegraads bevoegde collega die zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.
Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te geraken in de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 23 juni 2022 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.
De gesprekken staan gepland in de week van 27 juni 2022. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak, waarbij onder meer de arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


 

Vacature Pianist

Het Karel de Grote College is per 1 augustus 2022 op zoek naar een ervaren (en gediplomeerde) pianist voor de begeleiding van de lessen euritmie.

Het gaat om een betrekking van 0,5 FTE voor de duur van het schooljaar 2022-2023 met, bij goed functioneren, uitzicht op verlenging en een vast contract.

De vacature bestaat uit het begeleiden van vaklessen euritmie van 70 min. Onze pianisten worden betaald conform de CAO VO (salarisschalen OOP; onderwijs ondersteunend personeel). De functie is ingeschaald in schaal 6 of 7, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Binnen het lesrooster van het schooljaar 2022 – 2023 gaat het om 5 dagdelen:
 - maandag (ochtend en middag)
 - dinsdag (ochtend)
 - donderdag (ochtend en middag).
De lessen vinden deze dagen plaats tussen (afgerond) 10:30 en 16:00 uur. Een ochtend loopt van 10:30 tot 13:00 uur en een middag van 13:30 tot 16:00 uur.

 

Wij zoeken een enthousiaste collega die zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.
Sollicitaties (motivatie én cv) graag richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl. Ook eventuele vragen kunnen via mw. Van Dieten aan ons worden gesteld.

 

De gesprekken staan gepland in de week van 27 juni. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van dat gesprek zijn.

 

Open sollicitaties

In het algemeen geldt dat open sollicitaties welkom zijn, voorzien van curriculum vitae, per e-mail gericht aan mw. J. van Dieten (j.vandieten@kgcnijmegen.nl).


Stage informatie: bekijk ons stage-pagina of mail naar opleidingen@kgcnijmegen.nl.


Acquisitie naar aanleiding van de hier geplaatste vacatures wordt niet op prijs gesteld!