X
GO

Wie zijn wij...

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen en 120 medewerkers (OP en OOP) zijn wij een overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

- Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.

- Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.

- We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

- We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

- We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.

- We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.

- We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum).

 

 

 


Vacature docent wiskunde

Het Karel de Grote college is per 1 augustus 2023 op zoek naar twee gemotiveerde en enthousiaste collega’s voor het vak wiskunde, met bij voorkeur een eerstegraads lesbevoegdheid. Het gaat om een betrekking van 1,3 FTE structurele formatie, met name in het havo en vwo, vanaf leerjaar 3 tot en met de examenklas.
De vacature bestaat uit zowel vaklessen (van 70 min.) als uit drieweeks projectonderwijs (zgn. periodeonderwijs van maandag t/m vrijdag de eerste 90 min. van de schooldag). Inschaling in LB.

Van de nieuwe collega’s verwachten we enthousiasme en betrokkenheid om samen met de sectie en team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Goede organisatorische vaardigheden en het vermogen om samen te werken zijn gewenst.
Bekendheid en ervaring met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om vertrouwd te raken met de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor 7 april 2023 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland op 14 april in de middag. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


Vacature docent Frans

Het Karel de Grote college is per 1 augustus 2023 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak Frans.
Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast contract. De vacature heeft een omvang van 0,5 tot 0,7 fte structurele formatie, met lessen in onze havo- en vwo-afdeling op tenminste vier dagen / zeven dagdelen per week.
Inschaling in LB. De vacature bestaat uit vaklessen waarvan het grootste deel een lengte heeft van 70 minuten.

Wij komen graag in contact met een enthousiaste collega, met bij voorkeur een eerstegraads lesbevoegdheid, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team, vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.
Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 7 april richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland op vrijdag 14 april in de ochtend. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


Vacture docent Nederlands

Het Karel de Grote college is per 1 augustus op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak Nederlands. Het gaat om een betrekking van 0,5 - 0,8 FTE ter vervanging met mogelijk uitzicht op een vast contract, voornamelijk in de (voor)examenklassen havo en mogelijk in de toekomst ook vwo-klassen. De vacature bestaat uit vaklessen van 70 minuten en uit drieweeks projectonderwijs (dit is het zogenoemde periodeonderwijs van maandag t/m vrijdag tijdens de eerste 90 minuten van de schooldag).

Wij verwachten een enthousiaste en bevoegde collega die zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Ervaring met lesgeven aan examenklassen is gewenst. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.
We bieden beginnende collega’s (naast cao-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs. Inschaling in LB.

Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 7 april richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland op donderdag 13 april in de middag. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

 


Vacature kantinemedewerker

Voor onze gezellige en gezonde schoolkantine zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde medewerker die van aanpakken weet. Het gaat om de woensdag- en donderdagochtenden, van 8:30 tot 12:30 uur.
De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van het assortiment, het assisteren bij de uitgifte tijdens de pauze en het opruimen en schoonmaken daarna. Daarnaast vragen we een bijdrage aan de werkzaamheden ten behoeve van de hygiënevoorschriften. 

Het betreft een aanstelling van 8 uur per week in schaal 3 van de CAO-VO. Andere contractvormen zijn bespreekbaar. Het gaat voorlopig om een tijdelijke aanstelling. Ervaring in een vergelijkbare werkomgeving (onderwijs, horeca) strekt tot de aanbeveling. Reacties (korte motivatie en cv) graag z.s.m. naar mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

 

Open sollicitaties

In het algemeen geldt dat open sollicitaties welkom zijn, voorzien van curriculum vitae, per e-mail gericht aan mw. J. van Dieten (j.vandieten@kgcnijmegen.nl).


Stage informatie: bekijk ons stage-pagina of mail naar opleidingen@kgcnijmegen.nl.


Acquisitie naar aanleiding van de hier geplaatste vacatures wordt niet op prijs gesteld!