X
GO

Vacature docent euritmie

Het Karel de Grote college is per 1 augustus 2020 op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en (binnen afzienbare tijd) bevoegde collega voor het vak euritmie, die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gedreven team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. De vacature bestaat uit vaklessen van 70 minuten en uit drieweeks projectonderwijs (zgn. periodeonderwijs van maandag t/m vrijdag de eerste 90 min. van de schooldag).


Het gaat om een tijdelijke betrekking met uitzicht op vast, van 0,6 FTE structurele formatie in midden- en bovenbouw, inschaling in LB. We bieden beginnende collega’s - naast COA-gerelateerde voorzieningen - een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs. Bekendheid en ervaring met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.


Sollicitaties (motivatie én cv) graag voor 21 februari 2020 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) via j.vandieten@kgcnijmegen.nl.
De gesprekken staan gepland op 23 en 24 maart 2020. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.


Wie zijn wij...

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen en 120 medewerkers (OP en OOP) zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten bewijzen onze prima examenresultaten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum). Vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschoolbeginselen als pedagogische basis en de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

We werken met twee heterogene brugjaren, vanuit de gedachte: je kunt nog alles worden en individuele ontplooiing heeft tijd nodig. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur in een kleinschalige, sfeervolle en veilige leeromgeving. We zijn een gezonde school: gezondheid is een basisvoorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van jonge mensen.

De school werkt sinds schooljaar 2017 – 2018 met verlengde lestijden. Na het periodeonderwijs (90 minuten) volgen voornamelijk lessen van 70 minuten. Dat zorgt voor minder lessen per schooldag (maximaal 5) en een maximale eindtijd van 15.35 uur.

- Ons onderwijs is op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is.

- Onze lessentabel verdeelt evenwichtig de cognitieve, de sociaal-emotionele en de kunstzinnige elementen.

- We werken in leergroepen die de eerste 2 schooljaren heterogeen van samenstelling zijn, zodat leerlingen ook van elkaar kunnen leren.

- We zijn een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent.

- We hebben veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging.

- We bieden aansprekend en eigentijds vrijeschoolonderwijs, met een aantal unieke accenten.

- We differentiëren pas vanaf leerjaar 3 in examentrajecten: mavo (incl. lwoo), havo en vwo (atheneum)

 

 

Open sollicitaties

In het algemeen geldt dat open sollicitaties welkom zijn, voorzien van curriculum vitae, per e-mail gericht aan mw. J. van Dieten (j.vandieten@kgcnijmegen.nl).


Stage informatie: bekijk ons stage-pagina of mail naar opleidingen@kgcnijmegen.nl.


Acquisitie naar aanleiding van de hier geplaatste vacatures wordt niet op prijs gesteld!