X
GO

Vacature docent geschiedenis

Wie zoeken we?
Het Karel de Grote college is per 01-01-2020 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak geschiedenis, in het bezit van een tweedegraads lesbevoegdheid.

Wat bieden we?
Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband van 0,5 FTE in de onderbouw (heterogene brugklassen).
De vacature bestaat uit drieweeks projectonderwijs (zgn. periodeonderwijs van maandag t/m vrijdag de eerste 90 min. van de schooldag).
Naast het geven van periodeonderwijs maakt het begeleiden van een LIO-stagiaire deel uit van de aanstelling. We bieden beginnende collega’s (naast COA-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.
Inschaling in LB.

Wat verwachten we?
Een enthousiaste en bevoegde collega die zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.
Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor vrijdag 22 november richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland in week 49. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer de arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

 

Vacature docent wiskunde:

Het Karel de Grote college is per 1 januari 2020 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak wiskunde.
Het gaat om een betrekking van 0,5 FTE structurele formatie in de onderbouw (heterogene brugklassen), de examenklassen mavo en in het 3e en 4e leerjaar van het havo. De vacature bestaat uit zowel vaklessen (van 70 min.) als uit drieweeks projectonderwijs (zgn. periodeonderwijs van maandag t/m vrijdag de eerste 90 min. van de schooldag).
We bieden beginnende collega’s (naast COA-gerelateerde voorzieningen) een interne scholing aan om vertrouwd te raken met de achtergronden van vrijeschoolonderwijs. Inschaling in LB.
Van de collega die we zoeken, verwachten we dat hij of zij (binnen afzienbare tijd) een lesbevoegdheid heeft voor het vak wiskunde en zich in wil zetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid en ervaring met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin te verdiepen is een vereiste.

Sollicitaties voorzien van motivatie én cv graag voor 22 november 2019 richten aan mw. Jolanda van Dieten (directiesecretaresse) j.vandieten@kgcnijmegen.nl.

De gesprekken staan gepland op 26 en 28 november 2019. Met de kandidaat van onze keuze maken wij altijd een tweede afspraak waarbij onder meer de arbeidsvoorwaarden en referenties onderwerp van gesprek zijn.

 

Vacature Tobiasschool Zeist

SBO Tobiasschool vrijeschool voor speciaal basisonderwijs zoekt per direct:
Een enthousiaste en daadkrachtige leerkracht groep 7 voor 1,0 wtf.

En de gehele vacaturetekst kunt u ook downloaden in PDF formaat :

  • Vacature SBO Tobiasschool groep 7


  • Open sollicitaties

    In het algemeen geldt dat open sollicitaties welkom zijn, voorzien van curriculum vitae, per e-mail gericht aan mw. J. van Dieten (j.vandieten@kgcnijmegen.nl).