X
GO

Leerlingenstatuut en schoolreglement

Bij het vastleggen van rechten en plichten van leerlingen moet het hoofddoel van het onderwijs aan het Karel de Grote College niet uit het oog verloren worden: opvoeding en vorming van de opgroeiende mens in een gemeenschap van ouders, leerlingen en leerkrachten. De school wil bij dit vastleggen nadrukkelijk aansluiten bij datgene, wat verwoord staat in de grondsteenspreuk en in de visie en missie van de school. Daarbij moeten sommige zaken in regels worden vastgelegd. Vorming van de opgroeiende mens (opvoeding) vraagt echter ook een zekere vrijheid van handelen. De nu volgende regels moeten steeds in het licht van dit gezichtspunt gezien en gehanteerd worden.