X
GO

Jaarplanning

Bij de planning geven wij graag nog de volgende toelichting. We hebben voor een andere opzet gekozen dan de afgelopen jaren. De opvallendste verschillen: in kolommen zijn links steeds datum, weeknummer en hoofdonderwijsperiode te zien, de bezetting (verhuur) van de Aula en in een kolom ‘algemeen’ de agenda items die niet onder te brengen zijn in de overige kolommen. Die kolommen zijn toegewezen aan jaarlagen en / of klassen / studies. Die opzet vraagt meer ruimte waardoor er voor iedere maand een apart tabblad is aangemaakt en een jaaroverzicht.

Ouderavonden, voorstellingen en presentaties beginnen altijd om 20.00 uur. Wanneer daarvan wordt afgeweken zullen we dat goed communiceren.

De diploma uitreikingen die ’s avonds plaatsvinden in de laatste schoolweek beginnen voor de leerlingen om 19.00 uur.

Aan de kleur is in een oogopslag iets over de status van het betreffende item te zien:


Blauw:

vakanties en weekenden

Geel:

lesvrije dagen en lesvervangende activiteiten

Rood:

avondactiviteiten


Vakantie- en vrijedagenrooster

2017-2018

Maandag 28 augustus 2017 14.00 - 19.00 uur: schoolboeken ophalen. Geen lessen 
Maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017 Herfstvakantie
Dinsdag 28 november Voortgangsvergaderingen: geen lessen
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 Kerstvakantie
Maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018 Voorjaarsvakantie
Woensdag 21 februari Voortgangsvergaderingen: geen lessen
Zaterdag 24 februari Open dag (10.00 - 15.00 uur; verplichte schooldag)
Woensdag 28 februari Vrije dag: compensatie open dag
Dinsdag 13 maart Landelijke Conferentie vrijescholen: geen lessen
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018 Goede Vrijdag en 2e paasdag
Vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018 Meivakantie
Maandag 21 mei 2018 2e pinksterdag
Maandag 2 juli Voortgangsvergaderingen: geen lessen
Woensdag 4 juli t/m vrijdag 6 juli Uitreikingen: geen lessen
Maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018 Zomervakantie

Wijzigingen

 • Skireis voorjaarsvakantie 10 - 15 feb.
 • Open lessen avond: 28 > 26 feb.
 • Compensatiedag open dag: 26 > 28 feb.
 • Kunstpresentaties: 1 mrt. > 27 feb.
 • Parijsreis 11 HV: 20, 21, 22 apr.
 • Personeelsuitje 4 okt.
 • Rekentoetsen maart, mei, juni
 • Toneel 9F > periode 12
 • Oudergesprekken klas 7 sept. > dec.
 • 2e rekentoets jan.
 • Michaelviering 29 sept.
 • Sportdagen, -toernooien en -oriëntatie