X
GO

Procedure aanmelding brugklas schooljaar 2023/2024

Inleiding

Leest u alstublieft deze toelichting eerst helemaal door. De scholen in Nijmegen houden zich aan een aantal gezamenlijk vastgestelde regels en afspraken over de werving en de aanname van nieuwe leerlingen. Deze procedure is daarvan grotendeels het resultaat. Wij mogen en willen van deze procedure niet afwijken. Het is daarom belangrijk om bij de aanmelding rekening te houden met onderstaande gang van zaken en deadlines.

Er is een klein – maar niet onbelangrijk – verschil tussen de aanmelding van leerlingen afkomstig van basisscholen in de Gemeente Nijmegen en leerlingen afkomstig van basisscholen buiten de Gemeente Nijmegen. Omdat het Karel de Grote College ook leerlingen opvangt van buiten de Gemeente Nijmegen zijn er dus twee (grotendeels gelijke) procedures. U valt binnen de regio Nijmegen wanneer uw kind van de basisschoolleerkracht het Aanmeld- en adviesformulier brugklas 2023-2024 Voortgezet Onderwijs regio Nijmegen heeft ontvangen.
Problemen bij het downloaden of invullen van ons formulier? Bel onze helpdesk (024 - 3820461) op werkdagen.

Leerlingen binnen de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldformulier KGC en sla het op uw computer op. Dit is mogelijk vanaf zaterdag 4 februari 2023. Open het bestand in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldformulier vervolgens uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats.

Stuur het aanmeldformulier van het Karel de Grote College samen met het Aanmeld- en adviesformulier brugklas 2023-2024 Voortgezet Onderwijs regio Nijmegen per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen. Het aanmeldformulier van de school mag ook per e-mail aan de school worden gestuurd: aanname@kgcnijmegen.nl. Het is wel een vereiste dat het formulier (digitaal) is ondertekend!

Het Aanmeld- en adviesformulier brugklas 2023-2024 Voortgezet Onderwijs regio Nijmegen moet fysiek ingeleverd (of opgestuurd) worden, dit mag geen scan per e-mail zijn!

De aanmelding is pas geldig wanneer beide aanmeldformulieren op de administratie van de school zijn ontvangen op uiterlijk zondag 5 maart 2023.
Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Leerlingen buiten de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldformulier KGC en sla het op uw computer op. Dit is mogelijk vanaf zaterdag 4 februari 2023. Open het bestand in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldformulier uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats.

Stuur het aanmeldformulier van het Karel de Grote College per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen. Het aanmeldformulier van de school mag ook per e-mail aan de school worden gestuurd: aanname@kgcnijmegen.nl. Het is wel een vereiste dat het formulier (digitaal) is ondertekend!

Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Problemen bij het downloaden of invullen van het formulier? Bel onze helpdesk ((024 - 3820461) op werkdagen.

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij: Floor Schouten, instroomcoördinator.

Aanmeldingen schooljaar 2023 / 2024

Open dag

We kijken ernaar uit om jou op onze school te mogen begroeten en rondleiden. Het is de eerste stap van een reis die jou naar een nieuwe school gaat leiden. Spannend? Natuurlijk, maar we beloven je dat het ook heel erg leuk is. KGC-leerlingen geven jou (en je ouders/verzorgers) een rondleiding door onze school langs de verschillende lokalen.

Daarnaast hebben wij niemand anders dan Teun Peters van Team DylanHaegens uitgenodigd om onze school te laten zien. Teun is oud-leerling van het KGC, hij kent onze school op zijn duimpje en verzorgt drie interactieve live uitzendingen vanuit de school, die online en op de schermen in de school te volgen zijn.

We zouden het fijn vinden als je je online aanmeldt voor de open dag, omdat we dan beter kunnen spreiden en alle nieuwe brugklassers evenveel aandacht kunnen geven. Natuurlijk ben je ook welkom om op eigen houtje de school te verkennen.

Programma op school (10:00 – 15:00u)

  • Rondleidingen door leerlingen. 
  • Vier podiumpresentaties van 20 min. in onze theaterzaal
  • Presentatie van alle schoolvakken in een lokaal: kom kijken, vragen stellen en meedoen.
  • Informatie over ons onderwijs en de zorgstructuur.
     

Overzicht data open huis

  • Woensdag 1 februari: Onderwijsmarkt KGC. Vakken presenteren zich op een gezellige onderwijsmarkt. Dan volgt een presentatie in de grote zaal, voor de leerlingen van klas 6 / groep 8 en hun ouders. Daarna is er weer gelegenheid om de onderwijsmarkt te bezoeken en vragen te stellen. Aanmelden voor de onderwijsmarkt is niet nodig. 
  • Zaterdag 4 februari: Open Dag. Meld je hier aan.
  • Woensdag 8 februari: Open lessenavondMeld je hier aan.

Contactpersonen: Floor schouten (aanname) en Stefan Korstanje (teamleider onderbouw) en de leerlingadministratie via: aanname@kgcnijmegen.nl  of post@kgcnijmegen.nl.

Aan tafel bij het Karel de Grote college!
 

De school in beeld in 3 gesprekken: Hoe was het? Hoe is het? Hoe wordt het?”
Eerst kijken we met een leerling en een ouder terug op hun schooltijd op het KGC: hoe was het?
Dan bevragen twee achtstegroepers de voorzitters van de leerlingenraad: hoe is het?
En ten slotte vragen aanstaande ouders waar zij benieuwd naar zijn en wat ze kunnen verwachten: Hoe wordt het?
Luister naar Ardan Aldershof en Ricardo Schenker in gesprek met oud-leerling Mark en zijn moeder; hoor de antwoorden van leerlingen Floor en Ruben op de vragen van Teuntje en Aram uit groep 8 en kijk wat twee aanstaande ouders willen weten van Floor Schouten en Erik Nieuwkoop.
Bekijk hier de volledige versie.

 

“Neem een kijkje in ons schoolgebouw!“

 

Ben je benieuwd hoe het er bij ons uitziet? Neem dan een kijkje in ons schoolgebouw! Kom binnen in onze unieke centrale hal, of in het monumentale aulagebouw – ooit gebouwd voor de universiteit! Stap op het podium van de theaterzaal in een toneelstuk, presentatie of musical. Natuurlijk schuif je even aan in de altijd gezellige kantine en kijk je rond in een aantal lokalen: Frans, textiel en biologie.
Begin de virtuele 360° rondleiding hier!

 

Je bent van harte welkom op het KGC.

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij: aanname@kgcnijmegen.nl.

 

VRIJESCHOOLLEERLING NEEMT VERRE REIS VAAK VOOR LIEF: ‘HOOFD, HART EN HANDEN IN HARMONIE’


”Ouders en kinderen kiezen hun middelbare school vaak intuïtief, gebaseerd op de sfeer tijdens een bezoek. Dat kan nu niet. Maar je kunt ook principieel kiezen voor bijzonder onderwijs, zoals de vrijeschool. Ouders en leerlingen kiezen heel bewust voor vrijeschoolonderwijs, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Vereniging van vrijescholen in 2015.. Meer aandacht voor kunstzinnig onderwijs, toetsen staan minder centraal en de school draagt meer bij aan de spirituele en geestelijke ontwikkeling van de leerlingen. Veel ouders en achtstegroepers noemen die redenen om voor de vrijeschool te kiezen.
Lees het artikel...