X
GO

Stagelopen op het Karel de Grote College

Het Karel de Grote College is met ingang van het schooljaar 2019-2020 een opleidingsschool in wording binnen het samenwerkingsverband Passie voor Leren
(voor meer informatie, kijk op www.passievoorleren.eu).


Dit houdt in, dat stages voor studenten uitsluitend geregeld worden via Bureau Extern van Hogeschool Arnhem / Nijmegen en vanuit Radboud Docenten Academy.


Studenten van andere opleidingen dan de HAN (Instituut voor Leraar en School, HAN-ALO en HAN Masterprogramma’s) en de RDA kunnen daarom helaas geen
stageperiodes meer lopen op onze school.
Van de opleiding HAN-Artez nemen we incidenteel wel stagiaires aan in verband met de vele kunstzinnige vakken die wij op school aanbieden.


Voor informatie over mogelijkheden voor deze stages, graag een e-mail naar: opleidingen@kgcnijmegen.nl.