X
GO

Leerlingzorg

Op deze pagina vindt u het nieuwe zorgplan van het Karel de Grote College. De afgelopen jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van leerlingenzorg. Met de wet op Passend Onderwijs zullen ook tal van ontwikkelingen nog verder plaatsvinden. Zo zijn reeds diverse taken binnen de zorg beschreven en ontwikkeld, is er een nieuwe werk- en gespreksstructuur rond de zorg binnen de school opgezet en is de coördinatie van de zorg verder geprofessionaliseerd en geïmplementeerd.

Veel voorgenoemde ontwikkelingsaspecten zijn in beeld gekomen tijdens de visitatie op de zorg, welke vanuit het samenwerkingsverband op onze school werd uitgevoerd.

Het eerste zorgplan is een startdocument is gebleken, dat gaandeweg op allerlei items aangevuld en verbeterd is. Zo hebben wij er nu voor gekozen om een langjarig zorgplan op te stellen. De titel ‘Zorgplan 2011-2015’ moet aangeven, dat wij in 2015 een geheel vernieuwd zorgplan hebben geformuleerd.

In deze vijf jaren fungeert het zorgplan als een groeidocument, dat steeds bijgesteld en aangevuld zal worden n.a.v. recente bovenschoolse ontwikkelingen en situaties op onze eigen school. De groei van het zorgplan zal te zien zijn aan de aanvullende documenten. In 2015 zal dan uiteindelijk een zorgplan ontstaan zijn, dat weer opnieuw als een vijfjarig groeidocument kan starten.

Deze opzet geeft ons meer ruimte om onze plannen actueel en concreet te houden en ervoor te zorgen, dat het zorgplan niet alleen een verzameling papieren is.

Voor iedere reactie van lezers houden wij ons van harte aanbevolen!

Zorgcoördinatie van het Karel de Grote College:

Floor Schouten
f.schouten@kgcnijmegen.nl

Eveline Verhamme
e.verhamme@kgcnijmegen.nl


Dyslexie beleid

In dit document staat het beleid ten aanzien van leerlingen met dyslexie beschreven.

De school heeft een dyslexiecoördinator: Mw. G. Schouten.

Zij kijkt mee met het onderzoek en vragen rondom dyslexie.

 

Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld maakt onderdeel uit van de zorgstructuur op het Karel de Grote College.