X
GO

Inhaalverzoek PTA-onderdeel

Let op: dit formulier alleen invullen als je een toets of ander PTA-onderdeel moet inhalen in verband met geoorloofde absentie! Dit verzoek controleren we met de absentenregistratie in Magister. Als er in Magister geen geldige reden staat bij jouw absentie zal dit verzoek niet gehonoreerd worden!
Alle andere verzoeken betreffende inhalen en herkansen van PTA-onderdelen moet je indienen bij de examencommissie.
Dat kan mondeling tijdens het inloopspreekuur, elke maandagmiddag van 15.45 tot 16.15, in het kantoor van de examencommissie achterin de gang bij de receptie, of schriftelijk door een mail te sturen naar examencommissie@kgcnijmegen.nl.

Online formulier

*
*
*
*
*
*
*
*
*