X
GO

Inhalen/herkansen toetsweek 3 (2022-2023)

Meld je aan via dit formulier!


  • Deadline aanmelden voor inhalen/herkansen: 10 juli 2023.

Inhalen

Was je afwezig tijdens de toetsweek en moet je een toets inhalen? Meld je aan voor een inhaaltoets via de bovenstaande link.

De examencommissie controleert of je afwezigheid geoorloofd was.
Omdat er na de toetsweek nog maar één reguliere lesweek is, zullen de inhaaltoetsen pas aan het begin van volgend schooljaar worden afgenomen. Informatie met de precieze datum volgt later.
Moet je meer dan één toets inhalen? Vul het formulier dan meerdere keren in.


Herkansen

Heb je alle toetsen gemaakt maar is er een vak waarbij je echt niet hebt kunnen laten zien wat je kunt? Het is mogelijk om één PTA-toets uit de toetsweek te herkansen, waarbij het hoogste cijfer telt.
Meld je uiterlijk 10 juli aan via bovenstaande link. De examencommissie controleert of je in aanmerking komt voor een herkansing. Je hoort snel daarna per mail wanneer je bent ingeroosterd. Omdat er na de toetsweek nog maar één reguliere lesweek is, zullen de inhaaltoetsen pas aan het begin van volgend schooljaar worden afgenomen. Informatie met de precieze datum volgt later.

Zie artikel 2.10 van het examenreglement 2022-2023 voor de precieze regels rondom herkansen.

 

Afsluiten van schoolexamen onderdelen

In alle examentrajecten moeten alle vakken middels een schoolexamen (SE) afgesloten worden. Met welke onderdelen  en op welke manier het SE wordt afgesloten is te lezen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). In dit PTA wordt onderscheid gemaakt tussen onderdelen die met een cijfer worden afgesloten (met name toetsen en dergelijke) en onderdelen die met een woordbeoordeling (naar behoren of voldoende/goed) worden afgesloten, de zogenaamde handelingsdelen. Dat kunnen bijvoorbeeld  werkstukken zijn, stages, vaardighedendossiers, boekenlijsten maar ook (de schriften van) periodes.
In het examenreglement is te lezen dat een leerling alleen kan worden toegelaten tot het Centraal Schriftelijk Examen (CE) in mei, indien aan alle eisen, die in de PTA’s zijn vermeld is voldaan. Dat betekent dat handelingsdelen die nog niet zijn afgesloten ervoor kunnen zorgen dat een examenkandidaat niet tot het CE kan worden toegelaten, en dat hij derhalve geen diploma kan krijgen.

De leerlingen uit 10 mavo, 12 havo en 12 vwo zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij al deze handelingsdelen hebben afgesloten. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat een leerling buiten zijn schuld een onderdeel niet kan afsluiten. In dat geval dient er een afspraak gemaakt te zijn met de vakdocent wanneer het onderdeel wel kan worden afgesloten. De examencommissie behoudt overigens het recht om uitzonderingsgevallen op hun geldigheid te beoordelen. Alle onderdelen, dus ook die met een cijfer worden afgesloten, moeten door de docenten uiterlijk in april (zie jaarplanning voor exacte datum) ingevoerd zijn in het cijferregistratieprogramma.

Programma's van toetsing en afsluiting

2022

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 22/23 met hun examentraject begonnen zijn.

2021

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 21/22 met hun examentraject begonnen zijn.

2020

PTA’s voor leerlingen die in schooljaar 20/21 met hun examentraject begonnen zijn.

 

Examenresultaten

Mavo Havo Vwo Totaal
2004 / 2005 Opgegaan 21 14 - 35
Geslaagd 21 14 - 35
Slagingspercentage 100% 100% - 100%
2005 / 2006 Opgegaan 66 52 38 156
Geslaagd 64 51 36 151
Slagingspercentage 97% 98% 95% 97%
2006 / 2007 Opgegaan 39 18 24 81
Geslaagd 33 17 20 70
Slagingspercentage 85% 94% 83% 86%
2007 / 2008 Opgegaan 49 30 33 112
Geslaagd 48 27 31 106
Slagingspercentage 97% 90% 94% 95%
2008 / 2009 Opgegaan 62 30 38 130
Geslaagd 60 30 38 128
Slagingspercentage 97% 100% 100% 98%
2009 / 2010 Opgegaan 64 39 30 133
Geslaagd 59 39 30 128
Slagingspercentage 92% 100% 100% 96%
2010 / 2011 Opgegaan 68 37 27 132
Geslaagd 67 37 25 129
Slagingspercentage 99% 100% 93% 98%
2011 / 2012 Opgegaan 59 39 22 120
Geslaagd 58 38 21 117
Slagingspercentage 98% 97% 95% 98%
2012 / 2013 Opgegaan 43 31 26 100
Geslaagd 40 30 23 93
Slagingspercentage 93% 97% 88% 93%
2013 / 2014 Opgegaan 60 42 28 130
Geslaagd 59 38 26 123
Slagingspercentage 98% 90% 93% 95%
2014 / 2015 Opgegaan 46 27 26 99
Geslaagd 36 26 25 87
Slagingspercentage 78% 96% 96% 88%
2015 / 2016 Opgegaan 38 77 25 140
Geslaagd 33 67 24 124
Slagingspercentage 87% 87% 96% 89%
2016 / 2017 Opgegaan 40 48 30 118
Geslaagd 31 45 29 105
Slagingspercentage 78% 94% 97% 89%
2017 / 2018 Opgegaan 65 68 39 172
Geslaagd 58 65 39 162
Slagingspercentage 89% 96% 100% 94%
2018 / 2019 Opgegaan 55 57 46 158
Geslaagd 50 54 43 147
Slagingspercentage 91% 95% 93% 93%
2019 / 2020 Opgegaan 56 50 28 134
Geslaagd 52 48 28 128
Slagingspercentage 93% 96% 100% 96%
2021 / 2022 Opgegaan 51 52 37 140
Geslaagd 47 47 37 131
Slagingspercentage 92% 90% 100% 94%
2022 / 2023 Opgegaan 37 69 41 147
Geslaagd 32 62 37 131
Slagingspercentage 86% 90% 90% 89%