X
GO

Branding

Het schoolblad de Branding, dat gezamenlijk met de onderbouw (Meander, vrijeschool voor basisonderwijs) in Nijmegen wordt uitgegeven, verschijnt vier keer per jaar en bevat een agenda, mededelingen, verslagen en artikelen over de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie. De Branding wordt via de leerlingen verspreid. Ook ouderavonden, lezingen, jaarfeesten en cursussen worden hierin aangekondigd. De redactie bestaat uit ouders en leerkrachten.