X
GO

Branding

Het schoolblad de Branding, dat gezamenlijk met de onderbouw (Meander, vrijeschool voor basisonderwijs) in Nijmegen wordt uitgegeven, verschijnt vier keer per jaar en bevat een agenda, mededelingen, verslagen en artikelen over de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie. De Branding wordt via de leerlingen verspreid. Ook ouderavonden, lezingen, jaarfeesten en cursussen worden hierin aangekondigd. De redactie bestaat uit ouders en leerkrachten.De stille krachten binnen het Karel de Grote College

Ze staan niet voor de klas maar zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de school. De conciërge, de onderwijsassistenten, de remedial teacher, de zorgcoördinator, de administratief medewerker, de maatschappelijk werker, de intern begeleider en de directeur. Kortom, het spotlicht op een paar “stille krachten” binnen het KGC.

PDF Branding zomer 2017