X
GO
Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

De planning van voorlichting, aanmelding en aanname wordt altijd in het najaar gepubliceerd. Deze is steeds in lijn met de planning zoals deze regionaal door de scholen wordt overeengekomen. Op dit moment – begin november – is het nog ongewis of, en zo ja, in welke vorm activiteiten als de open dag, informatieavonden, open lessen etc. doorgang kunnen vinden.

Vanuit de werkgeversorganisatie (VO-raad), diverse vakorganisaties en de scholierenorganisatie (LAKS) is er in een gezamenlijke open brief op aangedrongen om alle activiteiten op te schorten die niet strikt noodzakelijk zijn.

In diverse overleggen tussen de schoolbesturen uit de regio Nijmegen wordt op dit moment toegewerkt naar overeenstemming over de gang van zaken rond de voorlichting en de aanname op de betrokken VO-scholen. Wij laten zo spoedig na 10 november op deze pagina weten hoe dit er voor het Karel de Grote College uit zal zien. Tot die tijd is alle voorgaande informatie nadrukkelijk onder voorbehoud.

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij: aanname@kgcnijmegen.nl.

 

Brugklas

Beste leerlingen,

Deze pagina is er speciaal voor jullie. In onze Brugklasgids kun je alvast een eerste indruk krijgen van het KGC en weet je al snel alle dingen die voor jou belangrijk zijn:

Brugklasgids
 
 
Filmpjes

In het filmpje over Astrid Zimmermann (docente Duits) kun je ook veel zien en horen over hoe het er op de school aan toe gaat!

 

Oud-leerling Teun Peters maakte een leuke vlog: terug naar de middelbare school:

  

Je kan natuurlijk ons YouTube kanaal bezoeken.

Beste ouders / verzorgers,

Het Karel de Grote College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, gevestigd in een uniek gebouw in het hart van Nijmegen. Met ongeveer 800 leerlingen zijn wij een kleine, overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent, met veel aandacht voor kunst, cultuur en beweging. Dat dit goed te verenigen is met reguliere leertrajecten, bewijzen onze uitstekende examenresultaten.

Onze school verzorgt het vervolg van de schoolloopbaan van leerlingen uit Nijmegen en de wijde regio, die primair vrijeschoolonderwijs (basisonderwijs) hebben gevolgd. Maar ook voor ongeveer de helft van onze leerlingen die geen vrijeschool voor primair onderwijs hebben bezocht is het Karel de Grote College een prima keuze: een school die aansprekend en eigentijds onderwijs verzorgt, met een aantal unieke accenten.

Behalve als vrijeschool met specifieke pedagogische kenmerken, is de school ook ingericht in examentrajecten:

 • mavo (incl. lwoo)
 • havo en
 • vwo (atheneum).

Het vrijeschoolonderwijs ontwikkelt zich van een zogenaamde traditionele vernieuwingsschool tot een nieuwe school, met de vrijeschool- beginselen als pedagogische basis èn de ‘gewone’ examentrajecten als onderwijsorganisatorische basis. Het Karel de Grote College probeert deze ontwikkeling concreet en praktisch vorm te geven, in samenspraak met ouders en met aandacht voor de stem van de leerling.

Op het Karel de Grote College zijn alle leerlingen welkom die samen met hun ouders kiezen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs, met inachtneming van de gebruikelijke in- en doorstroomcriteria voor toelating.

 
Kenmerken

Specifieke kenmerken van onze school zijn:

 • het onderwijs is inhoudelijk en pedagogisch op de leeftijdsfase afgestemd, met aandacht voor wat op een bepaalde leeftijd ‘nodig’ is, zodat leerlingen aan de slag willen gaan;
 • wij werken met een lessentabel die cognitieve, sociaal-emotionele en kunstzinnige elementen voor àlle leerlingen evenwichtig verdeelt, zodat leerlingen in hun gehele mens-zijn worden aangesproken;
 • de opvoeding van kinderen tot jong volwassenen geven wij vorm in leergroepen, die zo lang mogelijk heterogeen van samen- stelling zijn, zodat leerlingen van elkaar kunnen blijven leren, in onderlinge saamhorigheid en met wederzijdse aandacht en respect;
 • natuurlijk komen keuzes voor vervolgstudie en beroep aan de orde, maar het onderwijs is vooral gericht op algemene vorming, zodat leerlingen zich breed oriënteren.
 
Open dag

Kom vooral naar onze open dag op zaterdag 15 februari 2020 met:

 • podiumpresentaties;
 • een kijkje in de lessen;
 • lesdemonstraties;
 • tentoonstelling;
 • rondleidingen;
 • workshops.

Er zullen in de kantine ook verschillende ouders aanwezig zijn van leerlingen die nu op het KGC zitten. Zij beantwoorden graag al uw vragen over het reilen en zeilen van de school. Aarzel niet om hen te benaderen! Tot ziens op het KGC!