X
GO
Planning van voorlichting, aanmelding en aanname
Dinsdag 21 november 2017 Open lessen voor leerlingen vanuit Vrijescholen in de regio. Aanvang 18.15 uur, eindtijd 20.15 uur.
Leerlingen die deel willen nemen aan de open lessen avond kunnen zich per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl
Dinsdag 21 november 2017 Informatieavond over voortgezet vrijeschoolonderwijs op het Karel de Grote College voor ouders van leerlingen op een basisschool voor vrijeschoolonderwijs.
Aanvang 18.15 uur, eindtijd 20.15 uur.
Woensdag 21 februari 2018 Start inschrijving Karel de Grote College.
Zaterdag 24 februari 2018 Open dag (10.00 - 15.00 uur).
Maandag 26 februari 2018 Informatieavond over de brugklas voor ouders. Voorlichting over de reguliere brugklassen (mavo/havo/vwo) en parallel voorlichting over het mavo Kunst & Ambacht traject.
Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur.
Maandag 26 februari 2018 Open lessen voor leerlingen vanuit het reguliere basisonderwijs. Aanvang 18.45 uur, eindtijd 20.45 uur. Leerlingen die deel willen nemen aan de open lessen avond kunnen zich per e-mail aanmelden: aanname@kgcnijmegen.nl
Maandag 5 maart 2018 Sluiting inschrijving.
Woensdag 7 maart 2018 Eventuele loting.
Vrijdag 9 maart 2018 Bericht aan ouders / verzorgers over de loting.
Vrijdag 23 maart 2018 Uiterste inleverdatum onderwijskundige rapporten, uittreksel gemeentelijke basisadministratie, (Cito) Leerlingvolgsysteem, Drempelonderzoek en/of NIO, kopieën van andere tests van leerlingen indien van toepassing.
Woensdag 28 maart 2018 Kennismakingsmiddag beweegklas van 14.00 tot 16.30 uur.
Woensdag 4 april 2018 Kennismakingsdag voor aangemelde leerlingen mavo Kunst & Ambacht.
Aanvang 08.45uur, eindtijd 15.15 uur. Alle leerlingen die zich hebben aangemeld voor onze mavo Kunst & Ambacht klas worden op deze dag verwacht.
Woensdag 6 juni 2018 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers.

Procedure aanmelding brugklas schooljaar 2018 / 2019

Inleiding

Leest u alstublieft deze toelichting eerst helemaal door. De scholen in Nijmegen houden zich aan een aantal gezamenlijk vastgestelde regels en afspraken over de werving en de aanname van nieuwe leerlingen. Deze procedure is daarvan grotendeels het resultaat. Wij mogen en willen van deze procedure niet afwijken. Het is daarom belangrijk om bij de aanmelding rekening te houden met onderstaande gang van zaken en deadlines. Er is een klein – maar niet onbelangrijk – verschil tussen de aanmelding van een leerlingen afkomstig van basisscholen in de Gemeente Nijmegen en leerlingen afkomstig van basisscholen buiten de Gemeente Nijmegen. Omdat het Karel de Grote College ook leerlingen opvangt van buiten de Gemeente Nijmegen zijn er dus twee (grotendeels gelijke) procedures. U valt binnen de regio Nijmegen wanneer uw kind van de basisschoolleerkracht het Aanmeldingsformulier Brugklas 2018-2019 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. heeft ontvangen.

Leerlingen binnen de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldingsformulier KGC en sla het op op uw computer. Open het bestand  in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldingsformulier vervolgens uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats. Vul het Aanmeldingsformulier Brugklas 2018-2019 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. in dat op de basisschool aan u / uw kind is verstrekt. Stuur het aanmeldingsformulier van het Karel de Grote College samen met het aanmeldingsformulier Brugklas 2018-2019 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 13 – 15, 6524 AJ Nijmegen. De aanmelding is pas geldig wanneer beide fysieke aanmeldformulieren op de administratie van de school zijn ontvangen op uiterlijk maandag 5 maart 2018. Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Leerlingen buiten de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldingsformulier KGC en sla het op op uw computer. Open het bestand  in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldingsformulier uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats. Stuur het aanmeldingsformulier van het Karel de Grote College per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 13 – 15, 6524 AJ Nijmegen. De aanmelding is pas geldig wanneer het fysieke aanmeldformulier op de administratie van de school is ontvangen op uiterlijk maandag 5 maart 2018. Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij:

Floor Schouten, instroomcoördinator
f.schouten@kgcnijmegen.nl

Aannamegids
Zeven oud-leerlingen over de Vrije School