X
GO

Procedure aanmelding brugklas schooljaar 2018 / 2019

Inleiding

Leest u alstublieft deze toelichting eerst helemaal door. De scholen in Nijmegen houden zich aan een aantal gezamenlijk vastgestelde regels en afspraken over de werving en de aanname van nieuwe leerlingen. Deze procedure is daarvan grotendeels het resultaat. Wij mogen en willen van deze procedure niet afwijken. Het is daarom belangrijk om bij de aanmelding rekening te houden met onderstaande gang van zaken en deadlines. Er is een klein – maar niet onbelangrijk – verschil tussen de aanmelding van een leerlingen afkomstig van basisscholen in de Gemeente Nijmegen en leerlingen afkomstig van basisscholen buiten de Gemeente Nijmegen. Omdat het Karel de Grote College ook leerlingen opvangt van buiten de Gemeente Nijmegen zijn er dus twee (grotendeels gelijke) procedures. U valt binnen de regio Nijmegen wanneer uw kind van de basisschoolleerkracht het Aanmeldingsformulier Brugklas 2018-2019 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. heeft ontvangen.

Leerlingen binnen de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldingsformulier KGC en sla het op op uw computer. Open het bestand  in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldingsformulier vervolgens uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats. Vul het Aanmeldingsformulier Brugklas 2018-2019 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. in dat op de basisschool aan u / uw kind is verstrekt. Stuur het aanmeldingsformulier van het Karel de Grote College samen met het aanmeldingsformulier Brugklas 2018-2019 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 13 – 15, 6524 AJ Nijmegen. De aanmelding is pas geldig wanneer beide fysieke aanmeldformulieren op de administratie van de school zijn ontvangen op uiterlijk maandag 5 maart 2018. Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Leerlingen buiten de regio Nijmegen

Download het digitale aanmeldingsformulier KGC en sla het op op uw computer. Open het bestand  in Adobe Acrobat Reader en vul alle gegevens volledig in. Print het aanmeldingsformulier uit en zet uw handtekening op de aangegeven plaats. Stuur het aanmeldingsformulier van het Karel de Grote College per fysieke post naar het Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie, Wilhelminasingel 13 – 15, 6524 AJ Nijmegen. De aanmelding is pas geldig wanneer het fysieke aanmeldformulier op de administratie van de school is ontvangen op uiterlijk maandag 5 maart 2018. Ouders ontvangen per ommegaande een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging is tevens opgenomen het tijdpad van aanname en de verdere procedure t.a.v. een eventuele loting.

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij:

Floor Schouten, instroomcoördinator
f.schouten@kgcnijmegen.nl

Aannamegids
Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

De planning van voorlichting, aanmelding en aanname wordt in het najaar gepubliceerd. Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij: aanname@kgcnijmegen.nl.

 
Zeven oud-leerlingen over de Vrije School