X
GO
Aannamebrochure

Planning van voorlichting, aanmelding en aanname

De planning van voorlichting, aanmelding en aanname wordt altijd in het najaar gepubliceerd. Deze is steeds in lijn met de planning zoals deze regionaal door de scholen wordt overeengekomen. Op dit moment – begin november – is het nog ongewis of, en zo ja, in welke vorm activiteiten als de open dag, informatieavonden, open lessen etc. doorgang kunnen vinden.

Vanuit de werkgeversorganisatie (VO-raad), diverse vakorganisaties en de scholierenorganisatie (LAKS) is er in een gezamenlijke open brief op aangedrongen om alle activiteiten op te schorten die niet strikt noodzakelijk zijn.

In diverse overleggen tussen de schoolbesturen uit de regio Nijmegen wordt op dit moment toegewerkt naar overeenstemming over de gang van zaken rond de voorlichting en de aanname op de betrokken VO-scholen. Wij laten zo spoedig na 10 november op deze pagina weten hoe dit er voor het Karel de Grote College uit zal zien. Tot die tijd is alle voorgaande informatie nadrukkelijk onder voorbehoud.

Voor informatie over de school, met vragen over de aanname van brugklassers, tussentijdse instroom en onze zorgstructuur kunt u terecht bij: aanname@kgcnijmegen.nl.